Neden Profesyonel Yönetim

Değişen dünya ile birlikte çok katlı binaların oluşması, bu binalarda toplu halde yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir.


Uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken, sadece mali devir yapmakta, birikim, deneyim ve öngörülerini yeni kişiye aktarmamakta veya aktarmak istememektedir.


Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır.


İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetim aksaklıkları, emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Günümüzde hemen her Site’ de yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun çözümü ise; yönetimin profesyonel kişiler tarafından yönetilmesidir.


Apartman ve sitelerde ortak kararların alınması ve sorunların çözümü için ev sahipleri arasından seçilen ve genellikle emekli komşuların üstlendiği ‘yöneticilik’, artık profesyonel şirketler tarafından yerine getiriliyor. Sitelerin ve apartmanların büyümesiyle ortak kararların uygulanmasında problemlerle karşılaşılmasının yanı sıra özellikle aidatların düzenli alınamamasından kaynaklanan borçların birikmesi, yönetimde “Profesyonel’’ bir ihtiyacı gözler önüne seriyor.


Profesyonel şirketler sorunlar çıkmadan, her şeyi kurallara bağlıyor ve önlemleri önceden alıp hak ve yükümlülükleri açık olarak tespit ediyor. Böylece kat malikleri de açık bir şekilde hak ve yükümlülüklerini biliyor ve ona göre hareket ediyor. Böylece kurumsallaşmış bir site yönetimi oluşturuluyor.


Bu tip kurumlarla çalışmak sadece site sakinlerini değil, site çalışanları açısından da avantaj yaratmaktadır. Zira bu sayede site çalışanları da haklarını ve yükümlülüklerini bilmekte, daha huzurlu ve kurumsallaşmış bir şekilde çalışmaktadırlar. Dolayısıyla site yönetim firmalarının dolaylı ya da doğrudan pek çok faydası olduğu açıktır.

WhatsApp chat